Biļešu pirkšanas un lietošanas noteikumi

I. Vispārīgā informācija

 1. Par biļešu tirdzniecības sistēmas www.biletes.jrt.lv darbību un uzturēšanu atbild SIA DIVI GRUPA, juridiskā adrese Avotu 40-33, Rīga, LV-1009, tālr. 25440073, e-pasta adrese: biletes@di.lv (turpmāk tekstā – Tirgotājs).
 2. Tirgotājs caur biļešu tirdzniecības sistēmu www.biletes.jrt.lv nodrošina biļešu tirdzniecību uz Jaunā Rīgas teātra (turpmāk – Pasākuma organizators) rīkotajiem pasākumiem (izrādes, koncerti, viesizrādes, sadarbības izrādes).
 3. Interneta lietotāji, kuri iegādājas biļetes, izmantojot www.biletes.jrt.lv biļešu tirdzniecības sistēmu (turpmāk tekstā – Pircēji), apņemas ievērot zemāk minētos biļešu pirkšanas un lietošanas noteikumus.

II. Pircēja atbildība

 1. Biļešu pirkšanu Pircējs var veikt pēc reģistrēšanās vai autorizēšanās sistēmā, ievadot lietotājvārdu / e-pastu un paroli un izvēloties pasākumu un vietas zālē.
 2. Pircējs pats ir atbildīgs par sniegto ziņu patiesumu.
 3. Sniegtās ziņas Tirgotājs izmanto tikai Pircēja interesēs. Trešajām personām ziņas par Pircēju ir pieejamas tikai Fizisku personu datu aizsardzības likuma noteiktajā kārtībā.
 4. Ja Pircējs vēlas, viņš savus personas datus (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts u.c.) var nodot saglabāšanai Sistēmas datu bāzē tikai un vienīgi šādiem mērķiem: lai JRT apstrādātu tos Klientu attiecību menedžmenta ietvaros un nosūtītu katram konkrētajam datu īpašniekam informāciju par JRT izrādēm, īpašiem piedāvājumiem (ne biežāk kā reizi mēnesī) un atceltajām izrādēm.
 5. Pircējs jebkurā laikā var rediģēt ziņas par sevi.
 6. Pircējs izvēlas biļetes veidu: pamatcena, studentu (atlaide tiek piemērota skolēniem, pilna laika studentiem un ISIC kartes īpašniekiem), pensionāru (atlaide tiek piemērota arī invalīdiem) vai skolotāju ITIC. Ar atlaidi iegādātās biļetes ir derīgas tikai kopā ar apliecību, kas Pircējam jāuzrāda pirms izrādes. Ja Pircējs pasākuma norises vietā biļešu kontrolierim nevar uzrādīt derīgu apliecību kopā ar biļeti, kas iegādāta ar atlaidi, Pircējam JRT kasē tiek nodrošināta iespēja piemaksāt starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, tādejādi nodrošinot Pircējam iespēju apmeklēt izvēlēto pasākumu. Starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, pie biļetes var veikt ne ātrāk kā 3 dienas pirms izrādes.
 7. Pircēja izvēlēto biļešu apmaksai tiek dotas 10 (desmit) minūtes no brīža, kad pirmā biļete pievienota iepirkumu grozam. Pircējam ir jāveic apmaksa, izmantojot norēķinu karti (VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard) vai Swedbank BankLink, SEB E-Link. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā preču un pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga.
 8. Biļetes biļešu tirdzniecības sistēmā www.biletes.jrt.lv var iegādāties Pircēji, kuri izmanto EEZ (Eiropas Ekonomiskās zonas) valstīs, t. sk. Baltijas valstīs, Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainā un Kazahstānā izdotu norēķinu karti.
 9. Ja 10 (desmit) minūšu laikā Pircējs nav veicis apmaksu, tad izvēlēto biļešu pirkšana netiek apstiprināta un visas iepirkumu grozam pievienotās biļetes tiek atgrieztas tirdzniecībā (Pircējam attiecīgi jāveic pirkšanas process atkārtoti).
 10. Pircējam ir iespēja dzēst atsevišķas biļetes no iepirkumu groza.

III. Biļešu saņemšana

 1. Apmaksātās biļetes uz teātra izrādēm iespējams saņemt:
  • JRT kasē – kases darba laiki. Kases tālr. 67280765 un e-pasts: kase@jrt.lv);
  • PDF formātā sistēmas datu bāzē norādītajā Pircēja e-pastā, ja Pircējs vēlas biļeti izdrukāt patstāvīgi.
 2. Ja Pircējs biļešu tirdzniecības sistēmā ir izvēlējies saņemt iegādātās biļetes Pasākuma organizatora tirdzniecības vietā (kasē), bet jebkādu iemeslu dēļ tās nav savlaicīgi izņēmis (ierodoties JRT kasē ne vēlāk kā pusstundu pirms pasākuma) un/vai neapmeklē pasākumu, tad nauda par iegādātajām biļetēm netiek atgriezta. Pircēji tiek aicināti ievērot noteikto termiņu, lai izvairītos no Pasākuma kavējuma.
 3. Kasēs biļetes tiek izsniegtas, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase; eID karte vai vadītāja apliecība). Biļetes tiek izsniegtas tikai personai (Pircējam), kura veikusi to apmaksu. Ja Pircējs vēlas, lai biļetes tiktu izsniegtas trešajai personai, tad Pircējam ir jāsazinās ar Pasākuma organizatoru un jānoskaidro, vai šāda iespēja tiek nodrošināta.
 4. Ne vēlāk kā stundas laikā no pirkuma brīža Pircējam uz norādīto e-pastu tiek piegādāta sistēmas ģenerēta e-biļete kā PDF dokuments. Pircējam biļete ir pieejama arī sadaļā “Mani pirkumi” pēc reģistrēšanās www.biletes.jrt.lv. Elektronisko biļeti var saglabāt un uzrādīt mobilajā ierīcē vai arī izdrukāt. Pirms ierašanās uz izrādi Pircējam jāpārliecinās, ka izdrukātai biļetei teksts un QR kods ir skaidri salasāms un pieejams uzrādīšanai pirms ieejas izrādē.
 5. E-biļetes kopēšana un tālākpārdošana ir aizliegta!
 6. Gadījumā, ja stundas laikā Pircējam netiek veiksmīgi ģenerēta biļete (nedz sadaļā “ Mani pirkumi”, nedz saņemta e-pastā PDF formātā), Pircējs tiek aicināts sazināties ar Tirgotāju, zvanot uz tālruni +371 25440073 vai rakstot e-pastu uz biletes@di.lv.

IV. Tirgotāja atbildība

 1. Tirgotājs ir atbildīgs par biļešu tirdzniecības procesa nodrošināšanu un Pircēja datu saglabāšanu un administrēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Tirgotājs ir tiesīgs anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv pamatotas aizdomas par darījuma iespējamu krāpniecisku raksturu.
 3. Pasākuma organizators patur tiesības ierobežot biļešu skaitu, ko viens Pircējs var iegādāties uz vienu izrādi. Pircējam tiek nodrošināta iespēja vienā pirkuma reizē iegādāties biļetes uz dažāda nosaukuma izrādēm, kā arī izrādēm dažādos norises laikos un vietās, ievērojot Pasākuma organizatora noteiktos ierobežojumus. Tirgotāja atbildība ir precīzi un uzskatāmi norādīt Pircējam biļešu skaita ierobežojumus, ja Pasākuma organizators tādus ir noteicis.
 4. Tirgotājs nepārbauda Pircēja tiesības iegādāties biļetes ar atlaidi. Biļetes ar atlaidi derīgas tikai kopā ar pamatojuma dokumentiem (pensionāra, studenta u.c. apliecības). Biļete, kas iegādāta ar nepamatotu atlaidi, nav derīga. Šādas biļetes iegāde negarantē ieeju pasākumā. Ieejas tiesības pasākumā gadījumos, kad iegādātas biļetes ar atlaidi, pārbauda Pasākuma organizatora biļešu kontrolieri, aicinot kopā ar biļeti uzrādīt pensionāra, studenta vai citu apliecību.
 5. Neskaidrību gadījumā, kas radušies izmantojot biļešu tirdzniecības sistēmu www.biletes.jrt.lv, Pircējs var sazināties ar Tirgotāju, zvanot uz tālruni 25440073 (darba dienās 9:00-18:00) vai rakstot e-pastu uz biletes@di.lv.

V. Citi noteikumi

 1. Informācija par Pircēja izdarītajiem pirkumiem tiek saglabāta biļešu tirdzniecības sistēmas mājaslapā www.biletes.jrt.lv Pircējam pieejamā sadaļā "Mani pirkumi".
 2. Maksimālā viena pirkuma groza vērtība nedrīkst pārsniegt 500 EUR (pieci simti eiro).
 3. Pircējs var veikt vairāku biļešu apmaksu ar vienu interneta transakciju. Interneta transakcijas maksa ir fiksēta 1.50 EUR (viens eiro un piecdesmit centi) apmērā un tā tiek pievienota pirkuma kopsummai.
 4. Gadījumā, ja pasākums ir atcelts vai pārcelts, vai mainīta tā norises vieta, naudu par elektroniski iegādātajām biļetēm, Tirgotājs atmaksā Pircējam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasākuma organizatora paziņojuma par Pasākuma atcelšanu.
 5. Pasākuma atcelšanas gadījumā Tirgotājs atmaksā Pircējam tikai biļetes nominālo vērtību. Maksa par transakciju internetā biļešu atpirkšanas gadījumos netiek atmaksāta.
 6. Gadījumā, ja pasākums tiek pārcelts vai tā norises vieta ir mainīta, Pircējam tiek piedāvāta rezervācija uz jauno pasākumu (tā paša nosaukuma izrāde citā norises laikā vai vietā), un rezervācijas termiņš tiek noteikts katram pasākumam atsevišķi, elektroniski vai telefoniski par to informējot Pircēju.
 7. Izsniegtās biļetes nozaudēšanas gadījumā, Pasākuma organizators uz personu apliecinoša dokumenta pamata izsniedz Pircējam (tikai un vienīgi Pircējam, nevis personai, kas saņēmusi no Pircēja biļeti), biļetes dublikātu JRT kasē. Brīdī, kad tiek izdrukāts dublikāts, oriģinālā biļete tiek anulēta. Risku par biļetes oriģināla un dublikāta vienlaicīgu izmantošanu, kā rezultātā Pircējs var tikt neielaists Pasākumā, uzņemas pats Pircējs.
 8. Nopirktās biļetes atpakaļ netiek pieņemtas, ja vien tas nav paziņots savādāk no Pasākuma organizatora puses.
 9. Aizliegts biļetes izmantot komerciālos nolūkos, t.s. reklāmas vai mārketinga kampaņās bez JRT rakstiskas atļaujas.
 10. Vakara izrādes, kas paredzētas pieaugušo auditorijai, neiesakām apmeklēt ar pirmsskolas vecuma bērniem.
 11. Izrādes laikā filmēt, fotografēt un veikt audio ierakstus var tikai ar JRT administrācijas atļauju.
 12. Ar Jaunā Rīgas teātra izrāžu apmeklēšanas un citiem noteikumiem var iepazīties teātra mājaslapā: http://www.jrt.lv/noteikumi