KLIENTU ATBALSTS
Atbalsta tālrunis (darba dienās 9.00-18.00): 25 440 073Saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek atceltas visas JRT izrādes.


Atcelto izrāžu biļešu īpašniekiem nauda tiks atgriezta saskaņā ar Kultūras ministrijas un Patērētāju tiesību aizsardzības biroja izstrādāto regulējumu par kārtību, kādā tiks atlīdzināta par biļetēm uz atceltajiem pasākumiem iekasētā nauda. Iespēju robežās JRT centīsies nodrošināt atsevišķu izrāžu pārcelšanu. Precīza informācija par naudas atgriešanas kārtību un termiņiem, kā arī pārceltajām izrādēm vēl tiks sniegta. 

Līdz 14. aprīlim JRT kase apmeklētājiem ir slēgtaIepriekš rezervētās biļetes varēs izpirkt kasē pēc 14. aprīļa.


Ar kasi varat sazināties, zvanot pa tālruni 67280765 vai rakstot uz e-pastu KASE@JRT.LV darba dienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00.

 SVARĪGA INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM RATIŅKRĒSLOS

Ja skatītāji, kas pārvietojas ratiņkrēslā, vēlas apmeklēt JRT izrādes, JRT lūdz pirms biļešu iegādes sazināties ar teātra administrāciju, zvanot pa tālruni 67283225. Tāpat lūdzam informēt par nepieciešamību novietot transportlīdzekļus JRT pagalmā, iepriekš piesakot transportlīdzekļa numuru līdz izrādes dienas plkst. 15.00 pa tālruni 67283225. Ja apmeklēsiet dienas izrādi, lūdzam transportlīdzekļus pieteikt iepriekšējā darba dienā.

JRT neuzņemas atbildību par asistējošā personāla pakalpojumu nodrošināšanu.

Palīdzība

Biļetes nav pienākušas e-pastā

Biļetes PDF datnē pircējiem ir pieejamas arī www.biletes.jrt.lv sadaļā Mani pirkumi, no kuras biļetes var izdrukāt vai saglabāt mobilajā ierīcē, lai uzrādītu JRT kontrolierim pirms izrādes. Ja pircējs ir saņēmis e-pastu, kurā tiek apstiprināts veiksmīgs pirkums, bet e-pastam netiek rādīts PDF pielikums, pircējam jāpārbauda e-pasta programmatūras un mobilās ierīces e-pastu saņemšanas iestatījumus, tai skaitā antivīrusu. Iespējams, ka e-pasta/servera/imākoņa drošības (vai citu) iestatījumu dēļ PDF datne netiek attēlota. Gadījumā, ja stundas laikā biļetes nav pieejamas biletes.jrt sadaļā Mani pirkumi, pircējs tiek aicināts sazināties ar Tirgotāju.

Cik ilgi tiek uzglabāta e-biļete (PDF) Mani pirkumi

Pircēja iegādātā e-biļete (PDF) tie saglabāta un ir pircējam pieejama biletes.jrt sadaļā Mani pirkumi 6 mēnešus no iegādes brīža.

Biļešu uzrādīšana

Ierodoties uz izrādi, e-biļeti var uzrādīt elektroniski vai arī pircējam biļete jāizdrukā un jāpārliecinās, ka biļetes teksts un QR kods ir skaidri salasāms un pieejams uzrādīšanai pirms ieejas izrādē.

e-biļetes nozaudēšana

Ja pircējs ir nozaudējis biletes.jrt iegādātu e-biļeti, un pircējs ir pilnībā pārliecināts, ka e-biļete nav nonākusi trešās personas rīcībā, tad e-biļete ir pieejama biletes.jrt sadaļā Mani pirkumi.

Ja pircējam ir aizdomas, ka e-biļete varētu būt nonākusi trešās personas rīcībā, par to nekavējoties jāziņo JRT kasēm vai Tirgotājam.

Pēc personas apliecinoša dokumenta uzrādīšanas JRT kases izsniedz Pircējam (tikai un vienīgi Pircējam, nevis personai, kas saņēmusi no Pircēja biļeti), biļetes dublikātu JRT kasē. Brīdī, kad tiek izdrukāts dublikāts, oriģinālā biļete tiek anulēta. Risku par biļetes oriģināla, ja tas nav anulēts, un dublikāta vienlaicīgu izmantošanu, kā rezultātā pircējs var tikt neielaists pasākumā, uzņemas pats pircējs.

Biļete nopirkta ar atlaidi, bet biļeti izmanto persona, kurai cenas atlaide nav piemērojama

Ja pircējs izrādes norises vietā biļešu kontrolierim nevar uzrādīt derīgu apliecību kopā ar biļeti, kas iegādāta ar atlaidi, pircējam JRT kasē tiek nodrošināta iespēja piemaksāt starpību starp biļetes pilno cenu un cenu, par kādu iegādāta biļete ar atlaidi, tādējādi nodrošinot pircējam iespēju apmeklēt izvēlēto izrādi.

Pirkuma rēķina pieprasīšana

Lai saņemtu rēķinu par iegādātajām biļetēm, pircējam ir jānosūta rekvizīti un pirkuma informācija uz kase@jrt.lv vai jāsazinās ar JRT kasi telefoniski 67280765.

Lai saņemtu rēķinu par pirkuma transakcijas maksu 1.50 EUR apmērā, pircējam ir jānosūta rekvizīti un pirkuma informācija uz biletes@di.lv vai jāsazinās ar Tirgotāju telefoniski 25440073.